Gyşy göwnejaý garşylaýan gazçylar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9386/original-1656ec6176125d.jpg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň ýerlerdäki gaz gojalyk edaralarynyň işçi-hünärmenleri güýz-gyş möwsüminiň işlerini ýokary guramaçylykly dowam edýärler. Bu ugurda müdirligiň welaýat merkezinde ýerleşýän «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylarynyň şäheriň ilatyny we edara-kärhanalaryn Gazçylaryň ýadawsyz zähmetiniň netijesinde Daşoguz şäheriniň ilatynyň we edara-kärhanalarynyň ýylyň islendik möwsüminde gymmatly «mawy ýangyçdan» bolelin peýdalanmaklary gazanylýar.

Habaryň dowamyny okamak üçin