1619f200d75071.jpeg
Nebitgaz toplumynda işleriň netijelerine garaldy we onuň ykdysady ýagdaýy maslahatlaşyldy

24-nji noýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlarynyň, ugurdaş düzümleriň käbir ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika hem-de ykdysadyýet we maliýe toplumlaryna degişli meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi.