«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önümçilige girizildi

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9384/original-1656ec5702f8dc.jpg
Gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde ýene-de bir ulanyş gaz guýusy önümçilige girizildi. Şeýlelikde, gaz käniniň tebigy gazy kükürtden arassalaýan 1-nji zawodynyň önüm berýän gazly guýularynyň sany otuza ýetdi. Şol 238-nji belgili ulanyş gaz Gaz guýusyndan tebigy gazy ilkinji arassalaýan desga çenli aralykda gurlan ýokary basyşly gaz geçirijiniň gurluşygynda turbalary kebşirlemek, seplemek aýratyn hünär ussatlygyny talap edýän işler. Şoňa görä, bu işler tejribeli kebşirleýjiler tarapyndan ýokary hilli ýerine ýetirildi.

Habaryň dowamyny okamak üçin