Talyplar önümçilik tejribesini özleşdirýärler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8093/original-164acf19ba7601.jpg
Ajaýyp döwrümizde biziň orta hünär okuw mekdebimizde ýaş nesliň döwrebap hünär öwrenmegi, kämil bilim almagy üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Talyplarymyz owadan, dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň iň soňky gazananlaryny özünde jemleýän tehniki serişdeler bilen abzallaşdyrylan binada bilim a Talyp ýaşlarymyz nazaryýetde alan bilimlerini barlaghanalarda tejribe geçmek, şeýle-de «Türkmengaz» döwlet konsernine degişli edara- kärhanalarda önümçilik tejribeligini geçmek bilen özleşdirýärler. Häzirki wagtda bu ýerde «Maglumat ulgamlary», «Elektroenergetiki ulgamlaryň awtomatizasiýasy we re

Habaryň dowamyny okamak üçin