Döwrebap zähmetiň netijesi

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7520/original-16450b03dac660.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň önümçilik düzümleriniň hünärmenleri uglewodorod çig mallaryna baý ýataklary senagat taýdan netijeli özleşdirmekde maksada okgunly işleri bitirmegiň hötdesinden gelýärler. Häzirki zaman ylmynyň soňky gazananlaryna we dünýä tejribesine daýanyp, giň gerimli işleri a Häzirki wagtda konserniň nebitgaz çykaryş müdirliklerinde önümçilige giňden ornaşdyrylýan gaz göteriş usuly önümli guýulardan nebit çykarmagyň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Konserniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň Gaz toplaýyş we akdyryş müdirligine degişli bolan «Goturdepe», «Barsagelmez» we

Habaryň dowamyny okamak üçin