Gaz üpjünçiliginde bökdençlik bolmaz

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/6024/original-1637335817c0d4.jpeg
Mary welaýatynyň ýaşaýjylary hem «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň etraplaryndaky hem-de şäherlerindäki işlerini döwrebap guraýan gaz hojalyk edaralarynyň işgärleriniň tutanýerli zähmeti arkaly «mawy ýangyç» bilen ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz üpjün edilýär. Berkarar döwletiň täze eýý Welaýatyň iň iri etraplarynyň biri bolan Sakarçäge etrabynyň obalarynyň ýaşaýjylarynyň öý-ojaklaryny tebigy gaz bilen ýylyň dowamynda ýeterlik derejede üpjün etmek «Sakarçägeetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň hünärmenleriniň, işçileriniň her biriniň gündelik baş aladasy bolup durýar. Edaranyň gazçy

Habaryň dowamyny okamak üçin