Ýokary hil — esasy görkeziji

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4143/original-162302af13cf46.jpeg
Eziz Diýarymyzyň uglewodorod çig malyna baý ýataklaryndan alynýan «gara altyndyr» «mawy ýangyjyň» möçberlerini durnukly artdyrmak nebitgaz pudagynyň esasy wezipesi bolmagynda galýar. Şu belent wezipe «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» he Ýurdumyzyň nebitgaz ýataklarynyň onlarçasynda netijeli iş alyp barýan bu konserniň düzümine nebiti, gazy we ugurdaş gazy, gaz kondensatyny çykarmagy, gözleg-barlag we ulanyş maksatly guýulary burawlamagy, uglewodorodlary turbageçirijiler arkaly gaýtadan işleýjilerdir sarp edijilere ibermegi, gaz

Habaryň dowamyny okamak üçin