Nebitçileriň netijeli işleri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/3452/original-161a5c28c3640f.jpeg
Uglewodorod çig mallaryny çykarmak, olary gaýtadan işläp, ýokary hilli harytlyk görnüşine getirip, içerki we daşarky bazarlarda ýerlemek, önümçilige häzirki zaman tilsimatlaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, «Türkmennebit» DK-nyň kärhanalaryny tehniki taýdan ygtybarly enjamlaşdyrmak işleri Bu ugurda «Galkynyşnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginde bitirilýän işler hem öz döwrebaplygy bilen tapawutlanýar. Kärhananyň iş alyp barýan Çeleken ýarym adasynyň gury ýer böleginde uglewodorod çig mallarynyň bol gorlary jemlenendir. Munuň özi Günbatar Türkmenistanyň şertlerinde çuň we has çuň gu

Habaryň dowamyny okamak üçin