Gurluşyk işleri giň gerim alýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/3413/original-1619c8bcf1738d.jpeg
Dürli kysymly tehnikalaryň sanynyň ýyl-ýyldan artýan şertlerinde olary ýangyçdyr çalgy ýaglary bilen bökdençsiz üpjün etmek möhüm meseleleriň birine öwrülýär. Ýurdumyzda bu meseläni üstünlikli çözmek maksady bilen köptaraply işler alnyp barylýar. Kabul edilen maksatnamalaryň çäklerinde ýerlerdäki Bu wajyp işe «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň Lebap welaýat bölüminiň gurluşykçylary işjeň gatnaşýarlar. Olar häzirki günlerde Türkmenabat nebit önümleri kärhanasynyň Zerger şahamçasynda giň gerimli gurluşyk-gurnama we durkuny täzele

Habaryň dowamyny okamak üçin