Ýyllyk meýilnama artygy bilen

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2952/original-161496dd129d50.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkan welaýatyndaky Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirliginiň hünärmenleri şu günler buýsanç bilen dowam edýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary önümçilik görkezijilerine beslemek üçin Bu öňdebaryjy kärhanada şu ýylyň geçen sekiz aýynda konserniň burawlaýjylarydyr guýulary düýpli abatlaýjylaryna agregat hyzmatlaryny ýola goýmak baradaky meýilnamanyň 157,7 göterim berjaý edilmegi-de muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Bu görkeziji müdirlik boýunça bu ugurda 2021-nji ýyl üçin bellenilen m

Habaryň dowamyny okamak üçin