Türkmenistan — Hytaý: strategik hyzmatdaşlar we hoşniýetli dostlar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2421/original-160d1ba2bb0d6c.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserni «mawy ýangyjy» batly depginler bilen çykarmagy dowam edýär. Şu ýylyň bäş aýynda ýeriň astyndan tebigy gazyň 32,6 milliard kubmetrden gowragy çykaryldy, bu geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 6 milliard kubmetre golaý köpdür. Ösüş depgini 122,2 göterime deň boldy. Ek 11-nji iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň iri ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýan HHR bilen gatnaşyklara ýokary baha bermek bilen, döwletimiziň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň has-da ösdürilmegine uly ähmiýet berý

Habaryň dowamyny okamak üçin