Öz işiniň ussatlary

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2243/original-160ac9cd94779b.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň Gaz toplaýyş we akdyryş müdirligine degişli bolan «Goturdepe», «Barsagelmez» we «Hazar» gaz gysyjy desgalarynda döwrebap işler alnyp barylýar. Häzirki zaman dünýäsiniň iň bir kämil kuwwatlyklaryna eýe bolan bu desgalaryň netijeli işledilmegi bilen müdirlik boýunç Hormatly Prezidentimiziň öňlerinde goýan belent wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmegi maksat edinýän konserniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň Gaz toplaýyş we akdyryş müdirliginiň «Goturdepe» gaz gysyjy desgasynyň hünärmenleri ýylyň ýylyna belent sepgitlere eýe bolýarlar. Desganyň öz işine ussat

Habaryň dowamyny okamak üçin