Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9755/original-165b8955e9e4b4.jpg
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Öz ugry boýunça welaýatda ýeke-täk zähmet köpçüligi bolan ekspedisiýanyň işçi-hü Aýratyn hem geçen ýylyň dowamynda welaýatyň çäklerinde ýerasty süýji suw gorlarynyň gözleg-barlag işlerini hem-de düzgün gözegçiligini, şeýle-de 1:50000 we 1:200000 ölçegde geoekologik barlaglary ýokary derejede alyp baran ekspedisiýanyň suw gözleýjileriniň buraw işleriniň ýyllyk meýilnamasyny 12

Habaryň dowamyny okamak üçin