Ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistan bilen Russiýanyň haryt dolanyşygy 10,4% artdy

19:25 23.05.2023 418

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/7709/original-1646c837863556.jpg

2023-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen özara haryt dolanyşygy 10,4% artdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazeti habar berýär.

«Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň özara haryt dolanyşygy 2023-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 10,4% artdy. Baha hasaplamasynda haryt dolanyşygynyň umumy möçberi hasabat döwründe ABŞ-nyň 386 mln dollara barabar boldy» diýip neşir belleýär.

Neşitde bellenilişi ýaly, Russiýa Türkmenistanyň umumy haryt dolanyşygynda üçünji orny eýeleýär. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň subýektleriniň — Tatarystanyň, Astrahan we Swerdlowsk oblastlarynyň, şeýle hem Sankt-Peterburg şäheriniň arasynda aragatnaşyklar ýola goýuldy.

Umuman şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygynyň görkezijisi 8,4% artdy diýlip, neşirde bellenilýär.

Ýanwar aýynda RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustin Aşgabatda geçirilen türkmen-russiýa işewürler maslahatynda eden çykyşynda 2022-nji ýylda türkmen-russiýa haryt dolanyşygynyň 1 mlrd amerikan dollaryna barandygyny belledi. Mişustin şol bir wagtda iki ýurduň ykdysady hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleriniň has ýokarydygyny belledi.

Başga makalalar
160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


16350eb3202b8a.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda awiakerosin, dizel ýangyjy we suwuklandyrylan gaz uly islegden peýdalandy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň sişenbe güni geçirilen söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 48,4 million dollaryna deň bolan 11 sany geleşik hasaba alyndy diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


163523aae7e361.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: «OGT-2022» forumy daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleri açýar

Penşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow şu ýylyň 26 — 28-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022” atly XXVII halkara maslahata we sergä görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.


160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.