«Üçajy» — bereket çeşmesi

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/613/original-15f5728cd78463.png
Hormatly Prezidentimiziň tebigy baýlyklarymyzy dünýäniň halklarynyň bähbidine gönükdirmek baradaky ynsanperwer ýörelgesi esasynda bu gün ýurdumyzyň gaz känlerinden çykarylýan tebigy gaz daşary bazarlara-da eksport edilýär. «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Üçajy» gaz Çykarylýan tebigy gazy arassalaýan, guradýan hem-de ony ýokary basyşly geçiriji arkaly sarp edijilere ugradýan bu toplumda häzir iki iş çalşygynda gazçy hünärmenleriň, beýleki işgärleriň 100-e golaýy arman-ýadaman zähmet çekýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin