Belent sepgitleri nazarlaýan gazçylar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1791/original-1604703e681e85.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary hem «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýyly belent sepgitlere besleýärler. Il-günümiziň mukaddes öý-ojaklarynyň odunyň baky alawlamagy ýaly belent maksatlary ýaran edinen müdirligi Daşoguzly gazçylaryň birleşen tagallalary bilen «Döwletabat — Derýalyk» halkara ähmiýetli baş gaz geçirijisiniň ugry boýunça türkmen gazy bu gün Russiýa Federasiýasyna we doganlyk Özbegistan döwletine akdyrylýar. Bu ugurda müdirligiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ýurdumyzyň demirg

Habaryň dowamyny okamak üçin