Şanly ýyl üstünlige beslener

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1609/original-160228161abd96.png
Başymyzyň täji ata Watanymyzda beýik baýramy — Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny baýram etmäge giňden taýýarlyk görülýär. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň agzybir hem-de başarjaň işgärleri — Ekspedisiýamyzda geçen ýylyň meýilnamasy 120 göterime golaý berjaý edildi. Maksada okgunly zähmet çekmek bilen ýurdumyzyň baýlyk gorunyň üstüniň ýetirilmegine mynasyp goşant goşýandygymyza buýsanýarys. Şeýle üstünlikler hormatly Prezidentimiziň uly tagallalary arkaly pudagyň maddy-tehniki binýa

Habaryň dowamyny okamak üçin