Geofizikleriň işleri ileri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9913/original-165cc5aec7ca5d.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Mary meýdançasyndaky guýularda geofiziki gözlegler boýunça önümçilik tehnologik gullugynyň hünärmenleridir işçileri «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň edara-kärhanalaryny Döwletimiz tarapyndan yzygiderli alnyp berilýän täze tehnologiýaly geofiziki enjamlar, ýöriteleşdirilen awtoulaglar, geofiziki kabeller kärhananyň tehniki binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, guýularyň tehniki ýagdaýyna, geologiýasyna gözegçilik etmek işleriniň netijeliliginiň ýokarlanmagyna ýardam

Habaryň dowamyny okamak üçin