Harytlyk gaz daşary bazara ugradylýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/5958/original-16369ed53340c7.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen dokuz aýynda ýigrimi bäş milliard iki ýüz elli dört million bäş ýüz ýigrimi alty müň kub metr tebigy gaz çykaryp, meýilnamalaýyn tabşyrygy üstünl Bu önümçilik bölümi Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy, Ýolguýy, Çymçykly, Tutly — Garaşsyzlyk gaz känlerini özüne birleşdirýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin