Gaz akdyryjylaryň zähmet gadamlary

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/4198/original-1623ac0e184e1b.jpeg
Döwletabat — Derýalyk baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Şatlyk» önümçilik edarasy «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biridir. Biz baş gaz geçirijiniň ugrundaky bu ilkinji önümçilik edarasynda bolup, onuň başlygynyň orunbasary Tirkiş Magtymow bilen gürrüňdeş bolanymyzda, ol:

Habaryň dowamyny okamak üçin