"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 02.06.2021 - 02.07.2021

15:06 03.06.2021 5805

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy

№ 10097442 «НТ-400 nasosynyň ätiýäçlik şaýlaryny satyn almak» barada tenderi yglan edýar.

Basleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 02 Iyul, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy:    natalya.gurdova@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar