Gaz akdyryjylaryň gaýratly zähmeti

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/966/original-15f9804e73c55d.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biri bolan «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçylary ýokary basyşly gaz geçirijileri, gaz paýlaýjy beketleri, gaz sazlaýjy düwünleri güýz-gyş möwsümine meýilnamada bellenilen möhletinde birkemsiz Ýurdumyzyň Mary hem-de Lebap welaýatlarynyň ilatyny, edara-kärhanalaryny «mawy ýangyç» bilen ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz üpjün edýän «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň hünärmenleridir işçileri şu welaýatlaryň çäklerinde umumy uzynlygy 2570 kilometrdenem köpräk bolan ýokary basyşly gaz geçirij

Чтобы дочитать материал