Önümleriň görnüşleri artdyrylýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1930/original-16062fc77be799.jpeg
Ýurdumyzda nebiti gaýtadan işleýän senagat kärhanalary Türkmenbaşy we Seýdi şäherlerinde ýerleşýär. Günbatar we Merkezi Türkmenistanda çykarylýan nebit Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda gaýtadan işlenilýär. Häzirki wagtda TNGIZT-ni döwrebaplaşdyrmak hem-de gaýtadan enjamlaşdyrmak boýunça işler giňden ýaýbaňlandyryldy. Toplumdaky işe girizilen häzirki zaman önümçilik desgalary nebiti gaýtadan işlemegiň çuňlaşdyrylmagy bilen bir hatarda, önümleriň görnüşleriniň giňelmegini we möçberiniň artmagyny üpjü

Чтобы дочитать материал