Gaz akdyryjylaryň gaýratly zähmeti

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/966/original-15f9804e73c55d.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biri bolan «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçylary ýokary basyşly gaz geçirijileri, gaz paýlaýjy beketleri, gaz sazlaýjy düwünleri güýz-gyş möwsümine meýilnamada bellenilen möhletinde birkemsiz Ýurdumyzyň Mary hem-de Lebap welaýatlarynyň ilatyny, edara-kärhanalaryny «mawy ýangyç» bilen ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz üpjün edýän «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň hünärmenleridir işçileri şu welaýatlaryň çäklerinde umumy uzynlygy 2570 kilometrdenem köpräk bolan ýokary basyşly gaz geçirij

In order to read the article