«Şatlyk» önümçilik kärhanasynda

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/826/original-15f7d80477f3df.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň Döwletabat-Derýalyk Baş gaz geçirijisinden «mawy ýangyjyň» hemişe üznüksiz akdyrylyp, sarp edijilere harytlyk gazyň ugradylmagynda müdirlige degişli «Şatlyk» önümçilik kärhanasynyň zähmet adamlarynyň Kärhanada işçi-hünärmenleriň 300-den gowragy tutanýerli zähmet çekýär. Baş gaz geçirijiniň ugrunda ýerleşýän kuwwatly önümçilik kärhanalarynyň ilkinjisi bolan bu kärhana desganyň 0-njy kilometrliginden bellenilen çägine çenli aralygyna hyzmat edýär.

In order to read the article