Okuw bilen önümçilik utgaşýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1003/original-15fa0f957a7414.png
Daşoguz şäherinde ýerleşýän welaýat häkimliginiň garamagyndaky 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebinde häzirki döwürde halk hojalygynyň dürli pudaklaryna zerur bolan hünär ugurlary bilen bir hatarda, geodeziýaçy, nebitgaz ýygnaýjy we akdyrmaga taýýarlaýjy operator hünärleri boýunça hem talyp ýaşlar Bu bilim ojagynda döwrüň ösen kompýuter enjamlaryndan ýerlikli peýdalanyp, tejribeli mugallymlardan hünär öwrenýän talyp ýaşlar mekdepde öwrenilen nazary, usuly we amaly bilimleri has-da kämilleşdirmek hem-de ylym bilen önümçilik gatnaşyklaryny berkitmek maksadynda Daşoguz nebit kärhanasy, «Daşog

In order to read the article