Göreldeli halypa

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2868/original-16136f2155887a.jpeg
«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynda indi biregne 20 ýyldan gowrak wagtdan bäri zähmet çekip gelýän Myrat Mätjikow geçen döwürde müşderilere döwrebap hyzmat etmek bilen birlikde, nebit we nebit önümleri bilen işlemekligiň baý iş tejribesini toplady. Häzirki döwürde kärhananyň köp gatnawly Gubadag — Amyderýa awtoulag ýolunyň ýakasynda, Abadanlyk geňeşliginiň çäginde ýerleşýän 124-nji awtoulaglara ýangyç guýujy bekedinde göreldeli zähmet çekýän M.Mätjikow öz zähmet ýolunda taplanmagynda kärhananyň 30 ýyla golaý iş tejribeleri bolan Hudaýberdi

In order to read the article