Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1792/original-16047045a403cb.jpeg
Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer d Robotyň dizaýnerçilik we konstruktorçylyk işlerini «Sketch-up» we «AutoCad» programmalarynyň peýdalanylmagy esasynda 2D we 3D ölçeglerde ýerine ýetirip, soňra bu elektron wirtual modeliň esasynda 3D printeriň we lazerli kesijiniň kömegi bilen konstruksiýasyny ýasamak, mikrokompýuterli mikrokontro

In order to read the article