Nebitgaz toplumynyň işiniň netijeleri jemlenildi

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1689/original-16034a72b24331.jpeg
Şu ýylyň fewral aýynda wideoaragatnaşyk boýunça geçiren iş maslahatlarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny has-da ösdürmek boýunça esasy wezipeleri kesgitledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, nebitiň we gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak, olary gaýtadan işlemegiň netijesinde alynýan önümleri eksport etmek, şeýle hem täze halkara bazarlaryna çykmagyň logistika mümkinçiliklerini öwrenmek, özara bähbitli şertlerde daşary ýurt maýalaryny çekmek üç

In order to read the article