Täze bölümçe açyldy

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1662/original-1602df5a420eab.png
Nebitgaz pudagynda öňdebaryjy daşary ýurt firmalarydyr kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kesgitlän esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagtda şeýle firmalardyr kompaniýalaryň birnäçesi ýurdumyzyň iri önümçilik-hojalyk toplumy «Tatneft» indi birnäçe ýyl bäri «Türkmennebit» döwlet konsernine guýulary düýpli abatlamak, olaryň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmat edip gelýär. Onuň konserniň guýularynda geçiren geologiýa-tehnologik çäreleri 300 müň tonnadan gowrak nebitiň çykarylmagyna mümkinçilik berdi.

In order to read the article