«Dostluk» ýatagy: dünýä möçberindäki taryhy waka

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1557/original-160192ea547de0.png
Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekilmegi dünýä ýüzünde uly gyzyklanma döretdi. Daşary ýurtla «Ykdysadyýet, energetika we halkara howpsuzlygy Bakuwyň we Aşgabadyň arasynda geçirilen gepleşiklerde esasy meseleler boldy» diýip, «MIR 24» teleýaýlymy habar berýär.

In order to read the article