Dünýä çempionlygyndan Olimpiýa medalyna

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1529/original-1600fe47e90403.png
28 ýyl goja taryh üçin, belki, örän ujypsyz wagt aralygy. Ýöne ynsan ömri üçin az pursat hem däl. 28 ýyllyk menzil Garaşsyz Türkmenistana bolsa agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ikinji altyn medalyny bagyşlady. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Ýulduz Jumabaýewa dün Halkara agyr atletika federasiýasyndan (IWF) hormatly Prezidentimiziň adyna bu barada degişli hat gelensoň, Ýulduz bilen söhbetdeş bolduk. Biziň gürrüňimiz, esasan, bu halkara ykrarnamanyň beren şatlygy, türgeniň sport ýoly we indiki maksatlary barada boldy.

In order to read the article