2021-nji ýylda gepleşikler dowam etdiriler

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1098/original-15fb3a688b7d0c.png
Energetika Hartiýasyna Şertnamany (EHŞ) döwrebaplaşdyrmak boýunça halkara gepleşikleriniň üçünji tapgyry tamamlandy, olar Brýusselde (Belgiýa) Energetika Hartiýasynyň Sekretariaty tarapyndan wideokonferensiýalar görnüşinde geçirilýär. Ozal habar berlişi ýaly, gepleşiklere EHŞ-niň agza ýurtlarynyň Noýabr aýynda geçirilen onlaýn duşuşyklarynyň çäklerinde bilermenler energetika düzümine goýulýan maýalary goramak, sebit ykdysady birleşmesini döretmek, şeýle hem energetika ylalaşyklaryna we taslamalaryna gatnaşýan döwletleriň, maýadarlaryň we beýlekileriň arasynda ýüze çykýan jedelleri çözmek

In order to read the article