Halkara maslahaty dünýäniň habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1046/original-15faa311fb7071.png
28 — 29-njy oktýabrda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» atly XXV Halkara maslahaty nebitgaz işewürliginiň dünýäsinde möhüm waka öwrüldi. Daşary ýurtlaryň habar beriş serişdelerinde çap edilen köpsanly habarlardyr makalalar munuň aýdyň subutnamasy boldy. Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Belarusyň, Ýewropa, Aziýa we Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň esasy habarlar agentlikleri we ýöriteleşdirilen pudaklaýyn neşirleri «OGT —2020»-niň açylyşy barada habar bermek bilen, maslahatyň her ýyl geçirilýändigini hem-de nebitgaz pudagynda daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň Türk

In order to read the article