Halypa mugallymy ýatlap Görnükli dilçi alym Haýdar Muhyýew barada

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1004/original-15fa0f9cc6ffb4.png
Ussat dilçi, ýazyjy, görnükli pedagog Haýdar Muhyýewi türkmen intelligensiýasynyň, hususan-da dil, edebiýat, metbugat ugurlary bilen iş salyşýan wekilleri, orta ýaşlylar gaty oňat bilýändirler diýip pugta ynam bilen aýdyp biljek. Soňky ösdürimler, bu gün Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwers Şu setirleriň awtoryna 1989 — 1994-nji ýyllarda türkmen filologiýasy fakultetinde okap, şeýle ajaýyp ynsanlardan ylym-bilim almak bagty miýesser etdi.

In order to read the article