Tender bäsleşikleri


«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 05.07.2017 — 01.08.2017

«Türkmengaz» Döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça Tender komissiýasynyň adyndan «Döwletabat-2, 2A, 3» kompressor stansiýalarynda hyzmat işlerini ýola goýmak boýunça halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýandygyny yglan edýär Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939,...

«Türkmengaz» Döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 23.06.2017 — 11.08.2017

«Türkmengaz» Döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça № T/GAZ-082 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär Lot №1– turbalar we metal önümleri; Lot №2– zawod enjamlary; Lot №3– elektrotehniki enjamlar (Barlaghana enjamlary); Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler...

«Türkmengaz» Döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 21.06.2017 — 09.08.2017

«Türkmengaz» Döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça № T/GAZ-080 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär Lot №1– turbalar önümleri; Lot №6 – «Merkezi Garagumda gazkondensatly känleri özleşdirmek (Zäkli-Derweze)» desgasynyň gaz kondensatyny guýýan nokadyna barýan...

2014