Tender bäsleşikleri


CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 07.06.2017 — 17.06.2017

International Turkmenistan Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasy CIT-17023- MR tender boýunça Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde Blok «A» GDZ-1- iň gazkondensatly känleri üçin korroziýa ingibitoryny satyn almak boýunça tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Bu...

«Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PÇ(T)SB)» kompaniýasy bäsleşik yglan edýär 11.08.2017 — 24.08.2017

«Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PÇ(T)SB)» kompaniýasy şu aşakdaky tendere gatnaşmagy teklip edýär: РСТЯСЮ/2017/002 «Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» desgalary üçin tehniki ideg hyzmatlaryny etmek Arzalar üçin elektron poçta: tender_secretarytkm9@petronas.com tender_secretarytkm9@petronas.com.my Ýokarda görkezilen tenderleriň islendigine gatnaşmaga isleg...

2014