Tender bäsleşikleri


«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 20.10.2017 — 06.12.2017

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça № T/GAZ-127 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär Lot №1 – Turba önümleri (turbalar, elektrodlar, manžetler); Lot №3 – elektrotehniki enjamlar (Barlaghana enjamlary); Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 19.10.2017 — 29.10.2017

International Turkmenistan Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasy №. СIT-17115- SR Tenderi boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Bu tendere şu aşakdakylar degişlidir: Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde «B» Blokda Pirguýy gazýygnaýjy stansiýasynyň ýerli desgalaryny abatlamagyň...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 17.10.2017 — 30.10.2017

International Turkmenistan Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasy Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde öndürilýän, ýyllyk minimal önümçilik möçberi 120 müň tonna bolan gaz kondensatyny ýerlemek Tenderi boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 12.10.2017 — 22.10.2017

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy aşakdaky arza boýunça aýlawly turbalar üçin enjamlary...

2014