Tender bäsleşikleri


«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 10.11.2017 — 20.11.2017

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy aşakdaky arza boýunça awtoulag...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 10.11.2017 — 20.11.2017

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy aşakdaky arza boýunça awtoulag...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 10.11.2017 — 20.11.2017

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy aşakdaky arza boýunça awtoulag...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 01.11.2017 — 11.11.2017

International Turkmenistan Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasy Tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Bu tendere şu aşakdakylar degişlidir: Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde ýyllyk möçberi 200 000 tonna bolan, GPZ-1-de öndürilýän koma kükürtini ýerlemek Ibermeleriň...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 24.10.2017 — 13.12.2017

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça № T/GAZ-129 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär Lot №2 –zawod enjamlary; Lot №4 – awtoulag, ýöriteleşdirilen tehnikalar (ýangyn tehnikasy); Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939,...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 23.10.2017 — 06.12.2017

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça Halkara Bäsleşik yglan edýär «TaurusTM70» kysynly gazturbina hereketlendirijisini düýpli abatlamak işlerini geçirmek Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz» DK, 13- nji...

2014