Tender bäsleşikleri


«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 25.12.2017 — 03.01.2018

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy Baza lagerini abatlamak üçin...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 20.12.2017 — 29.12.2017

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy Türkmen Älem 52ºE hemrasyny...

«Türkmengaz» döwlet konserni halkara bäsleşigini gaýtadan yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni Bäsleşik toparynyň adyndan  halkara bäsleşigini gaýtadan yglan edýär «Demirgazyk-Günbata» gaz geçirijisiniň «Şatlyk – 1» gurluşygy, szlaýyş işleri we ulanyşa girizmek üçin enjamlary we materiallary satyn almak Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler...

2014