Tender bäsleşikleri


«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça Halkara Bäsleşigini yglan edýär 17 birlik möçberde NK-12ST we NK-12ST kysymly gazturbinaly hereketlendirijileri abatlamak Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz»...

«Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PÇ(T)SB)» kompaniýasy bäsleşik yglan edýär 05.12.2017 — 18.12.2017

«Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PÇ(T)SB)» kompaniýasy şu aşakdaky tendere gatnaşmagy teklip edýär: PCT/TQD/2017/023 «Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» desgalarynyň çäklerinde iýmitlendirmek, arassaçylygy we praçkany saklamak hyzmatlary etmek Arzalar üçin elektron poçtanyň salgysy: tender_secretarytкm4@petronas.com,tender_secretarytkm4@petronas.com.my Arzalar üçin...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça Halkara bäsleşik yglan edýär «DR-61» kysymly 3 sany güýç turbinalaryny abatlamak boýunça hyzmatlary etmek Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz»...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 29.11.2017 — 08.12.2017

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy aşakdaky arza boýunça ASPTN...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 29.11.2017 — 08.12.2017

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy aşakdaky arza boýunça ASPTN...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 29.11.2017 — 08.12.2017

«Türkmennebit» döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy aşakdaky arza boýunça ASPTN...

2014