Wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Oman Soltanlygynyň Daşary işler ministri Ýusuf bin Alauiniň arasynda geçirilen duşuşykda nebit we gazhimiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar şeýle hem Özbegistan–Türkmenistan – Eýran – Oman geçelgesini ösdürmegiň meselelerine garadylar, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşyk Nýu-Ýorkda türkmen wekiliýetiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji...