Habarlaryň arhiwi (2019-5-24)

ABŞ-nyň Döwle departamenti: «GGG» Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň we Gündogar Ortaýerdeňziniň gazynyň hasabyna giňeldilip bilner

Azerbaýjandan, Türkmenistandan we Gündogar Ortaýerdeňzinden goşmaça gazyň hasabyna «Günorta gaz geçelgesiniň» kuwwatlyklary giňeldilip bilner. Trend agentliginiň habar berşi ýaly, bu barada ABŞ-nyň ykdysady ösüş, energetika boýunça döwlet sekretarynyň orunbasarynyň wezipesini ýerine ýetirýän Manişa Singh Waşingtonda her ýylky geçirilýän 4-nji Transhazar forumynda aýtdy. «Tebigy serişdeleri ibermek ulgamynda üstünlikleriň mysaly hökmünde Günorta Kawkaz we Transanatoliý gaz geçirijilerini bellemek...

Gazhimiýa pudagy — türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugrunyň hatarynda

23-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen komitetleriniň nobatdaky 13-nji mejlisi geçirildi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Oňa türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow hem-de ýapon tarapyndan “Itoçu Korporeýşn” ýapon kompaniýasynyň Wise-prezidenti Ýoiçi Koboýaşi ýolbaşçylyk edýärler. Mejlise 80-e golaý wekillerden ybarat bolan...

Türkmenistanyň gazy Hytaýyň energetika howpsuzlygyny üpjün edýär – CNPC

Türkmenistandan satyn alynýan gaz Hytaýyň energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete eýedir. Bu barada Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň (CNPC) ýanyndaky Nebitgaz ykdysadyýeti boýunça institutyň başlygynyň orunbasary Lýu Çaosýuan ýakynda «Awazada» geçirilen Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresinde HHR-iň tebigy gaz bazarynyň syny barada eden çykyşynda belledi. Bilermeniň bellemegine görä, tebigy gazyň, şol sanda suwuklandyrylan gazyň sarp edilişi...

2014