Habarlaryň arhiwi (2019-9-30)

Germaniýa we Fransiýa Türkmenistanyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem döwrebaplaşdyrmagy goldamaga taýýar

Ýewropa Bileleşiginiň öňdebaryjy döwletleri — Germaniýa we Fransiýa Türkmenistanyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak we iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek işinde mundan beýläk hem goldaw bermegi wada edýärler. Bu barada Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýeriň we Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makronyň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen gutlagynda bellenilýär. «Germaniýa geljekde hem ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak hem-de...

Si Szinpin hytaý-türkmen gatnaşyklaryny täze derejä çykarmagy meýilleşdirýär

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşine uly üns berýär. Bu barada hytaý Lideriniň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli iberen gutlagynda bellenilýär. «Men ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşine uly üns berýärin hem-de hytaý-türkmen strategik hyzmatdaşlygy biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň bähbidine täze derejä çykarmak üçin Siz bilen bilelikdäki tagallalary etmäge taýýardyryn» -...

Wladimir Putin: Russiýanyň we Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de berkitjekdigi ugrunda çykyş edýär

Президент Российской Федерации Владимир Путин в письме к Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность в дальнейшем упрочении стратегического партнёрства двух стран. Письмо направлено по случаю национального праздника – Дня независимости Туркменистана, который отмечен 27 сентября. «Общепризнаны успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах. Ваша страна пользуется заслуженным международным...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we suwuklandyrylan gazy satyn aldylar, «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürt BAE-den we Türkiýeden gelen işewürleriň geleşikleriniň esasyny düzdi. «Türkmensenagat eksport-import» açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümi bolan karbamidi bolsa Panamanyň...

2014