Habarlaryň arhiwi (2020-6-19)

Sanly tehnologiýalar nebit çykarylyşa ornaşdyrylýar

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalarynda ornaşdyrylan sanly tehnologiýalar nebiti gözlemek, känleri işläp taýýarlamak we nebiti çykarmak prosesiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi. Häzirki wagtda sanlylaşdyrmaklyk konserniň ähli ulgamlaryna ornaşdyrylýar, bäsdeşlik artykmaçlygyny üpjün etmek bilen tehnologiki we önümçilik diwersifikasiýasy üçin esas bolup durýar. Önümçiligiň netijeliliginiň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin hünärmenler optiki-süýümli geçirijileriň kömegi bilen DK-nyň Balkanabatdaky ähli bölümçelerini işlenip...

Kükürtli käninde gazyň çykarylyşy artýar

Garagumyň çylşyrymly howa şertlerine garamazdan, «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Kükürtli känindäki önümçilik görkezijileri 2020-nji ýylyň başyndan bäri ýokary görkezijilere ýetdi. Şu ýylyň geçen bäş aýynda tebigy gazyň çykarylyşy 2 mlrd 788 mln inedördül metre ýetdi, bellenilen meýilnama 140 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle hem 2 müň 584 tonna gaz kondensaty işlenilip, soňrakky gaýtadan işlemek üçin Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän...

2014