Habarlaryň arhiwi (2019-6-14)

OPEC däl döwletlerinden nebit ibermeleri 2019-njy ýylda 1,9 mln b/g, 2020-de — 2,3 mln b/g artyp biler — HEA

OPEC-e girmeýän döwletlerden nebit ibermeleri 2019-njy ýylda günde 1,9 mln barrel, 2020-nji ýylda 2,3 mln barrel artyp biler, diýlip HEA-nyň aýlyk hasabatynda bellenilýär. Bu barada Interfaks habar berýär. Guramanyň hasaplamagyna görä, netijede 2019-njy ýyl bilen deňeşdireniňde nebite bolan islegiň has ýokary ösmegine garamazdan, OPEC döwletlerinden oňa bolan isleg 2020-nji ýylda günde 29,3 mln barrele çenli aşaklap...

Oman aýlagynda tankerlere edilen hüjümden soňra nebit gymmatlamagyny dowam edýär

Ýakyn Gündogarda dartgynlylygyň güýçlenmegi netijesinde nebitiň bahalary penşenbe güni düýpli ýokarlanmadan soňra anna güni hem söwdanyň barşynda ýokarlanmagyny dowam etdi, diýip Interfaks habar berýär. Käbir analitikleriň çaklamagyna görä, ABŞ bilen Eýranyň arasynda dawanyň ulalmagy nebitiň bahalarynyň barreli üçin 7 dollara çenli artmagyna getirip biler, diýip MarketWatch habar berýär. Muňa garamazdan, beýleki bilermenler Oman aýlagyndaky ýagdaýyň bazara...

2014