Habarlaryň arhiwi (2019-6-10)

Wenada türkmen-awstriýa ykdysady geňeşiniň mejlisinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşylar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagynda Wenada geçiriljek Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň 10-njy mejlisiniň çäklerinde 14-nji iýunda ykdysady geňeşiň geçirilmegi meýilleşdirilýär, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Geňeşiň işine nebitgaz, energetika we senagat, oba hojalyk, saglygy goraýyş, logistika, bilim we beýleki ugurlarda ulgamlarynda iş alyp barýan iri awstriýa kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşar. Olaryň hatarynda — «Energo engineering and Research group GmbH», «Sonnek...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gazagystandan, Özbegistandan we Owganystandan gelen telekeçiler Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen ýokary dykyzlykly polietileni satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, Azerbaýjandan, Özbegistandan we Gyrgyzystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna reňksiz aýnany, nah ýüplügi, pagta süýümini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3...

2014