Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň on aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlanyp geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde nebitgaz ulgamyna öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, depginini ýokarlandyrmagyň, nebit önümleriniň eksportyny artdyrmagyň zerurdygy barada belledi. Mejlisiň barşynda wise-premýer M.Meredowyň habar berşi ýaly, hasabat döwründe nebiti gaýtadan işlemek boýunça meýilnama 101,8 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 100,1...