Nebitçileriň ýokary görkezijiler

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy içerki hem-de daşarky bazarlarda ägirt uly islegden peýdalanýan nebithimiýa önümleriniň önümçilik möçberlerini yzygiderli artdyrmagyny dowam edýär.

Şu ýylyň geçen alty aýynda 2 mln 779 müň tonna nebit çig maly gaýtadan işlenildi. Meýilnama 103,3 göterim ýerine ýetirildi. Şu ýylyň geçen döwründe şeýle hem dizel ýangyjynyň, kerosiniň önümçilik görkezijileri ýokarlandy. Çalgy ýaglarynyň öndürmek boýunça meýilnama – 120 göterim, nebit bitumynyň önümçiligi – 138,2 göterime ýetdi.

Meňzeş täzelikler

2014