News Archive (2019-12-19)

Türkmenistanda «Deňiz giňişliklerini çäklendirmeleriň atlasy» atly kitap taýýarlanyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Deňiz giňişliklerini çäklendirmeleriň atlasy” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Çärä Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň, Türkmenistanyň Hazar deňzi institutynyň, ýurdumyzyň dürli ministrlikleriň, pudaklaýyn edaralaryň, ylmy we okuw edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Atlas Türkmenistanyň...

2014